Üniversite Güvenliği

Üniversite Güvenliği

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi ...


SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir.

Gerek Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf Üniversitelerinde güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerde alınması gerekli güvenlik tedbirleri iyi irdelenmeli, görev yapacak özel güvenlik görevlileri üniversite güvenliği konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike arzeden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı, Metal Kapı dedektörleri, X-Ray cihazları, El dedektörleri ve buna benzer güvenlik teknolojileri ile desteklenmelidir.

Yüksekokul ve Üniversitelerin çeşitli bölüm ve fakültelerinde eğitim gören kişiler, yetişkin olma yolunda hızla ilerleyen gençler, yani çocuklarımızdır. Bu sebeple amacı eğitim ve kariyer olan öğrencileri ve üniversite yönetimlerini tepkisel öğrenci hareketleri ve ideolojik amaçlı eylem ve saldırılara karşı profesyonel ve kaliteli özel güvenlik hizmeti ile korumak gerektiği ortadadır.

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. risk analizi ve üniversite güvenliği koordinasyon ekibini teşkil etmesini müteakiben, 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının 7. Maddesi gereğince Özel Güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler çerçevesinde Üniversite özel güvenlik hizmetlerinde uyulması gerekli gördüğü hususları uygular;