Şantiye Güvenliği

Şantiye Güvenliği

İnşaat güvenliği ve şantiye güvenliği konusunda şirketimiz, inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu...


Şantiye güvenlik hizmetleri, inşaat alanlarının hem can hem de mal güvenliğinin sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Çünkü şantiye ortamları birçok farklı açıdan son derece riskli ortamlar olmaktadır. Bu risklerin zamanında belirlenebilmesi ve bertaraf edilebilmesi projenin zamanında bitirilebilmesi açısından da son derece önemli olmaktadır.

Şantiye ve İnşaat Güvenliği Neden Önemlidir?

Şantiye güvenlik hizmetleri sayesinde şantiye alanlarında yaşanabilecek her türlü risklerin önüne geçilebilmektedir. Şantiyelerde en çok karşılaşılan sorun olan hırsızlığın tamamen önlenmesinde profesyonel bir güvenlik firmasından verilen hizmet tamamen önlenmektedir.

Şantiye güvenlik hizmetleri kapsamında sadece şantiyelerdeki çalışma alanları değil aynı zamanda depo, yollar, araçların park edildiği park alanları ve yedek parça depolama alanları gibi alanlar da güvenlik alanlarının içerisinde yer almaktadır.

Şantiye güvenliği sağlayan firmalarda görev alan güvenlik görevlileri bu alanda uzmanlaşmışlardır. Bu sebeple de verilen hizmette herhangi bir eksik yön bulunmaz. Şantiyelerdeki bu bütüncül yaklaşım sayesinde de projelerde çıkabilecek aksaklıklar minimum seviyeye indirilmektedir.

Şantiye Güvenlik Hizmetlerinde Görev Alan Güvenlik Personellerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Şantiye güvenlik hizmetleri vermekle sorumlu olan güvenlik görevlileri mesleklerinin sorumluluklarından doğal güvenlik hizmetleri eğitimlerini almakla yükümlüdürler. Ayrıca almış oldukları bu eğitimlerin çeşitli zamanlarda ve gerekli koşullar altında yenilenmeleri gerekir. Güvenlik görevlilerinin hizmetlerini sürdürebilmeleri için tamamlayıcı ya da geliştirici eğitimleri de almaları gerekmektedir.

Hem kamu hem de özel sektöre ait inşaat projelerinde uygulamaya geçilebilmesi için, şantiye alanlarının güvenlik riskleri açısından değerlendirmeleri ve bu risklerin en aza indirilmesi için gerekli planların yapılması gerekmektedir. Bu planların eksiksiz bir şekilde uygulanmasında da güvenlik görevlileri görev almaktadır. Bunu yanında yapılan güvenlik planlarının yeterliliği sürekli rapor ile kontrol edilmektedir. Değişen şartlara uygun olarak değişen riskler değerlendirilerek bu risklere uygun yeni önlemler alınır. Bu önlemlerin alınmasında ve uygulanmasında da güvenlik görevlileri sorumlu olmaktadır.

Bu sorumluluklarının yanında güvenlik görevlileri şantiye alanların giriş çıkışlarının kontrollerinde de görevli olmaktadır. İzinsiz giriş çıkışların engellemesinde son derece etkili bir yöntem olan şantiye güvenlik hizmetler, bu sayede oluşabilecek riskleri en alt seviyeye indirmektedir.

Ayrıca şantiye alanlarında tüm gün boyunca hizmet veren güvenlik görevlileri düzenli aralıklar ile devriye görevlerini de yerine getirmekle sorumludurlar. Yapılan bu devriyeler ile şantiye alanlarına illegal girişlerin önü alınmaktadır. Ayrıca hava şartları ya da dikkatsizlik gibi sebepler ile risk yaratabilecek değişikliklerin kısa süre içerisinde tespit edilmesi de devriyeler sayesinde sağlanmaktadır.

Şantiye güvenlik hizmetlerinin en üst kalitede sağlanabilmesini sağlayan ana unsur güvenlik görevlilerinin yeterlilikleri ve uzmanlıklarıdır. Bu sebeple de Sipahi Güvenlik diğer hizmet türlerinde de olduğu gibi şantiye güvenlik hizmetlerinde de alanın en iyisi ve mükemmel referanslara sahip olan güvenlik elemanları ile çalışmaktadır.

Şantiye Güvenlik Hizmetleri Neleri Kapsar?

Şantiye güvenlik hizmetleri proje bazlı hizmetler içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple de işin süresi inşaat izinlerinin alınıp fiziksel olarak başlanması ile başlar ve inşaat sürecinin tamamlanması ile son bulur. Proje bazlı bir hizmet olduğu için de her inşaat alanı için ayrı olarak güvenlik planları oluşturulur. Çünkü her şantiye alanının kendine has risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinin minimum seviyeye indirilmesi ise ancak işinde uzman güvenlik şirketleri tarafından oluşturulan ve tam kapsamlı risk planları ile mümkün olmaktadır.

Güvenlik planının oluşturulabilmesi için de öncelikle risk analizlerinin yapılması gerekir. Daha sonrasında risk faktörlerini egale edecek özellikleri barındıran güvenlik planları oluşur. Güvenlik planlarının önemli bir kısmını insan gücünün ne zaman ve nasıl kullanılacağı içerir iken, diğer bir yandan teknolojik ekipmanlarının nasıl kullanacağının da belirlenmesi gerekmektedir.

Daha sonrasında sadece şantiye alanının değil çevresinin de güvenlik çemberi içerisinde yer alması için çevre güvenliği ile tedbir planları hazırlanır. Bu planların içerisinde şantiye alanlarının giriş ve çıkış noktaları, çevresindeki sınırlandırmalar, ringler, iş makinelerinin ve işçilerin kullanacağı güzergahlar ve altyapı hizmetleri bulunmaktadır. Bu alanların güvenliklerini sağlamak şantiyenin korumasını güçlendirdiği gibi aynı zamanda inşaat projesinin zamanında tamamlanmasında da kilit rol oynamaktadır.

Şantiye güvenlik hizmetlerini bir diğer parçası da şantiye alanı dışında yer alan depolama ve sosyal alanlardır. Şantiye güvenliği kapsamında olan araç park yerleri, iş makineleri ve malzeme depoları gibi alanların da planın içeriğinde alınarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Bunun yanında işçilerin dinlenme, yemek ya da konaklama için kullandıkları alanların da güvenlikleri şantiye güvenliğinin sorumluluğu altında olmaktadır.

Şantiyenin tam olarak güvenlik çemberi içerisinde yer alabilmesi için önemli olan ve üzerinde durulması gereken bir diğer nokta ise ofis, vinç ya da beton santrallerinin konumları olmaktadır. Bu gibi fazla yer kaplayan ve işin işleyişi açısından önemli olan alanların güvenlik planları içerisinde belirlenmeleri gerekmektedir. Bu alanların iş akışını olumsuz şekilde etkilenmeyecek şekilde konumlandırılmaları aynı zamanda güvenlik açısından da önemli olmaktadır. Konumlandırma çalışmalarında kullanılan tek kriter güvenlik olmamaktadır. Diğer bir yandan vinç ya da beton terminallerinin iş akışının da engellenmemesinin ve çalışma ortamının daha verimli olmasının da sağlanması gerekmektedir.

Söz konusu şantiye güvenlik hizmetleri olduğunda birçok farklı etmenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sebeple de sadece güvenlik alanında değil aynı zamanda hizmet verilen inşaat sektöründe de bilgi sahibi olan güvenlik firması ile çalışılması gerekir.

 

İnşaat güvenliği ve şantiye güvenliği konusunda şirketimiz, inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, baraj, liman, petrol tesisi, toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayabilecek bir firmadır.

SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. gerek kamu inşaat sektörü ve gerekse özel inşaat sektöründe yer aldığı güvenlik faaliyetlerinde yapının etüt ve proje aşamasından sonra inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu ve risk analizlerini tespit etmekte ve gerekli özel güvenlik stratejilerini oluşturmayı ilke edinmmektedir.

Gerek can güvenliği, gerekse inşaat malzeme ve ekipmanlarını hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile SİPAHİ GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından verilen inşaat ve şantiye güvenliği hizmetlerinde titizlikle hizmet vermek hedefindedir.